Кого не торкнеться осiння криза?

З недавнiх пiр в ЗМi знов почалися дискусiї на тему, що ж буде з банкiвською системою України восени. Вивчивши всi прогнози, коментарi експертiв, банкiрiв, чиновникiв та iн., редакцiя зробила для себе декiлька висновкiв:

— довiряти можна скорiше банкам з iноземним капiталом, нiж зі 100% українським;

— великi банки мають бiльше шансiв залишитися «на плаву», нiж дрiбнi;

— в сьогоднiшнiх умовах, щоб розiбратися, хто надiйний, а хто ні, необхiдно знатися на фiнансових показниках банкiв, що для рядового клiєнта досить проблематично.

Так на що ж спиратися, обираючи банк, i про що говорять рiвень лiквiдностi, адекватнiсть капiталу й iншi малозрозумiлi термiни? З цим питанням ми звернулися до одного з найбiльших українських банкiв з iноземним капiталом — OTP Bank. Ось що розповiв нам Роман Кот, керуючий Кiровоградським регiональним вiддiленням OTP Bank.

— Як українцям обрати банк, якому можна довiряти? На якi показники звертати увагу?

— Показниками «фiнансового здоров’я» банку є адекватнiсть регулятивного капiталу (за нормативами НБУ має бути не менше 10%, але, наприклад, в OTP Bank цей показник вищий — 12,5%) i лiквiднiсть (НБУ визначає, що поточна лiквiднiсть банку повинна становити не менше 40%, OTP Bank має практично 90% лiквiднiсть).

— Що означають цi показники?

— Високий рiвень лiквiдностi означає, що банк може оперативно розрахуватися по своїх поточних зобов’язаннях. Чим вона вища, тим бiльше зобов’язань банк може покрити по першому ж запиту. Наприклад, 90% лiквiднiсть означає, що ми можемо без зволiкань погасити 90% своїх зобов’язань. Тобто, якщо всi нашi вкладники в один день прийдуть забирати свої депозити, — ми зможемо їх виплатити.

— Чому тодi ваш банк увiйшов до десятки найзбитковiших фiнансових установ?

— Тому що цього вимагають мiсцевi норми банкiвської звiтностi (смiється). Зменшення наших активiв означає, що нам поступово виплачують борги по кредитах, збiльшення пасивiв — це зростання депозитiв фiзичних i юридичних осiб, а також розмiру залишкiв на їхніх поточних рахунках. Доходи зросли на 90% у порiвняннi з 1 кварталом 2009 року i склали 2,3 млрд. грн., витрати ж склали всього 1,26 млрд. грн.

— Так звiдки беруться збитки?

— Додайте до цього «замороженi» пiд обов’язковi резерви кошти на суму 1,6 млрд. грн. Ось i виходить за українськими стандартами облiку збиток (565,3 млн. грн.).

(на правах рекламы)

Добавить комментарий